Kariérové poradenstvo

Kariérové poradenstvo

Klientom pomáhame hľadať efektívne riešenia v rámci pracovného i osobného života aj prostredníctvom kariérového poradenstva:

  • spolu s klientmi odhaľujeme ich silné stránky a hlavné kompetencie

  • klienti majú pri našom poradenstve možnosť spoznať sami seba, svoje zručnosti a priority

  • výstupy môžu klienti využiť v súčasnom alebo budúcom zamestnaní tak, aby ich práca bavila a napĺňala

  • získané poznatky sú dôležité aj pre klientov, ktorí by radi zmenili svoju oblasť pôsobenia na trhu práce

Kariérové poradenstvo realizujeme formou individuálnych konzultác, ako aj skupinových workshopov.

Naše kariérové poradenstvo je vhodné pre:

  • študentov

  • absolventov vysokých škôl

  • nezamestnaných

  • klientov uvažujúcich o zmene pracovného zaradenia alebo práce.