Kontaktné údaje

Mgr. Martin Macko

Sídlo: Kysak 266, 044 81 Kysak

IČO: 50 798 642

DIČ: 108 635 4533

Osoba zapísaná v registri partnerov verejného sektora pod číslom vložky 26157

+421 907 464 484

lektor.macko@gmail.com