Školenia, workshopy, tréningy

Potrebujete vzdelávaním rozvíjať potenciál Vašich zamestnancov? Sme tu pre Vás!

Realizujeme inhouse školenia a online školenia pre Vás alebo Vašich zamestnancov. Skupinovými aktivitami, vedením k sebareflexii a spätnou väzbou Vám pomôžeme identifikovať vzorce správania a nájsť nové, efektívnejšie spôsoby sebarealizácie v pracovnej aj osobnej oblasti.

Naše školenia a tréningy sú zamerané na aktuálne témy z oblasti:

  • komunikácie,

  • sebarozvoja,

  • stress managementu

  • time managementu.

Školenia a tréningy pripravíme pre Vašu organizáciu na mieru. Pre bližšie informácie o našich aktivitách nás priamo kontaktujte.